+46 702 55 01 11 info@byggportservice.se

Prido vikportar

I en högautomatiserad och supermodern anläggning, mitt i Västergötland, producerar PRIDO, som en av Europas största vikportstillverkare mer än 9000 högkvalitativa industriportar per år. Företaget startade 1973 och har över 45 års erfarenhet av industriportar. Genom att samla all utveckling och produktion till en enhet uppnår dom skalfördelar som ger en unik konkurrenskraft, både kostnads- och kvalitetsmässigt. PRIDOs varumärken, Ecolid vikport och Revolid snabbrullport, levererar både teknologi, finish och design kombinerat med låga kostnader för inköp och underhåll.

Varför du ska köpa Prido vikportar

 • Sveriges mest sålda vikportar
 • Utvecklad och tillverkad i Sverige
 • Långtidstestad för 1 miljon öppningscykler
 • Låga underhållskostnader
 • Design och finish i toppklass
 • Ca 40 % bättre U-värde än rambyggda vikportar
 • Lufttäthetsklass 4, luftläckage 1,8 m³/m² h enligt EN12426
 • Enkel och snabb att montera och demontera
 • Erfordrar minimala sido- och överutrymmen
 • Robusta och lättmanövrerade automatiska uppställningsbeslag
 • Rostskydd i toppklass
 • Alla klämrisker är konstruktionsmässigt eliminerade
 • Ett miljövänligare alternativ
 • CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241
 • Tillverkas helt måttbeställd i en mängd olika utföranden
 • Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet
 • 7 års garanti

Info om Prido Vikportar

Teknisk fakta för Ecolid industriportar, vikportar

CE-Märkning
Portarna CE-märks mot Byggproduktförordninigen
enligt gällande standard EN13241.

Isolervärde
U-värde 1,34 W/(m2/K) på en heltäckt 5×5 m
port eller 1,47 W/(m2/K) med 1-glasrad typ
B1, beräknat enligt EN12428.

Lufttäthet
Klass 4, 1,8 m3/m2 h, enligt EN12426.

Mekanisk hållbarhet
Dimensionerad och testad för
1,000,000 öppningscykler enligt EN12605.

Vattentäthet
Klass 3 enligt EN12425.

Vindlastkapacitet
Klass 2, 3, 4 eller 5 beroende av storlek.
Testat och klassificerat enligt EN12444 och
EN12424.

Säkerhet
Gummilister utformade så att klämrisker elimineras
mellan portblad/portblad och portblad/vägg.
Minst 3 bärande beslag per blad för att förhindra
nedstörtning.

Beslag monterade på portbladen
Av elförzinkat stål eller aluminium.
På utåtgående portar är stålbeslagen också pulverlackerade.

Fönster
Argongas fyllda D4-12 isolerglasrutor i sex
olika standard storlekar. Standard brösthöjd
ca 1070 mm. 7 års garanti mot kondens
mellan glasskikten. Fönsterkarmar av
naturanodiserade aluminiumprofiler med
brutna köldbryggor.

Infälld gångdörr
Kan erhållas i samtliga varianter.
Alltid utåtgående. Placeringen styrs av
portalternativet, se projekteringsvägledning.
Min. porthöjd 2800 mm för att gångdörr
ska kunna monteras. Öppningen för
gångdörren styrs av portbladsbredden och
kan bli ned mot 480 mm.
Min. portbladsbredd med infälld gångdörr
är 683 mm. Låshus Dorma DL 919-50.

Draghandtag till vikport
Naturanodiserade aluminium-handtag.

Isolering
50 mm freonfri polyuretancellplast.

Karmgångjärn
Flerdimensionellt justerbara stålgångjärn.
Elförzinkade på inåtgående portar samt
elförzinkade och pulverlackerade på utåtgående.
Smörjfria teflonbussningar.Skruvas i portomfattning.

Lyftande gångjärn (Tillval)
Höjer porten under öppningsrörelse med 10
mm. Lämpad vid ojämna golv. Bra tätning
i stängt läge och en mjuk och smidig öppningsrörelse
utan onödigt slitage på släplist.

Mellangångjärn
Naturanodiserad aluminium. Smörjfria
teflonbussningar.

Portblad
Processlaminerade sandwichpaneler.
Tjocklek 50 mm. Max. storlek på enskilt portblad
1250 x 6000 mm. Ram för infästning
av gummilister m.m. av naturanodiserade
aluminiumprofiler. Ingjutna stålförstärkningar
som fästpunkter för gångjärn,
styrningar m.m.

Portomfattningar
Av stål, betong eller trä. Minst 6 mm stål
om enskilt portblad > 6 m2. Annars minst 3
mm stål vid inåtgående och minst 4 mm vid
utåtgående. 3 olika skruvsatser beroende på
typ av omfattning.

Stallpaket
Port placerad i tvätthall eller i stallmiljö kräver
ett speciellt komponentpaket som extra
rostskydd för att garantierna ska gälla.
Går ej att eftermontera.

Styrskenor och konsoler
Av stål, varmgalvaniserade och justerbara.
Skruvas i portomfattningen.

Säkerhet
Gummilister utformade så att klämrisker elimineras mellan portblad/portblad och portblad/vägg. Optiska klämskyddslister i stängningskant på motordrivna vikportar. Samtliga motordrivna vikportar med en extra fotocell på vikningssidan. Minst 3 bärande beslag per vikport blad för att förhindra nedstörtning.

Tätningar
Av åldersbeständigt EPDM-gummi.

Upställningsbeslag
Automatisk låsning i öppet läge på både
inåt- och utåtgående portar.

Ytbeklädnad
In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt.
Lackerade med 25 μm polyesterlack.

7 års garanti
Se separat dokument med våra
garantivillkor.

Underhåll, service
Marknadens lägsta servicebehov.
1 gång/36 månader för manuella portar.

Lås
Garagereglar för invändig hänglåsning.
Cylinderlåsning på in- och utsida finns som
tillval. Passar Eurocylinder.

Kulörer, färger för Ecolid industriportar och vikportar

En industriports färg har givetvis stor betydelse för totalintrycket av byggnaden.
Alla Ecolid industriportar bekläds med stålplåt.

Projekteringsvägledning Ecolid vikport, industriport.

Öppningsalternativ

*Måtten inom parantes gäller vid en del som gångdörr.

Infästning samt anslutning i porthålet

Ecolidporten tillverkas med överlappsmontage och släplist som tätning mot golv.

Max höjd = 6005 mm (4600)
En del som gångdörr = 3200 mm
(Mått inom parantes gäller vid slagport.)

Överlappsmontage för vikportar

Tätningar för slagportar och vikportar

Miljövarudeklaration – Ecolid vikport

Beskrivning av företag och produkt

Företaget:
Prido är, med mer än 45 års gedigen erfarenhet, en av de ledande aktörerna i sin bransch.
Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa.
Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

Huvudkontor

Industrigatan 3
534 92 Tråvad
Tel: 0512-295 90
Fax: 0512-200 30
E-post: info@prido.se
www.prido.se

Ansvarig:

VD Josephine Stjärnerfält, 0512-295 88
josephine@prido.se

Kontaktperson:

Miljösamordnare Otto Claéson, 0512-295 85
otto.claeson@prido.se

Miljöarbete:

Företagets miljöpolicy finns att läsa på hemsidan. Regelbunden uppföljning görs.

Produkten:

Ecolidporten är en vikport av processlaminerad sandwichkonstruktion. Ramverket består av aluminiumprofiler med förstärkningar av stål. Ramen fylls med isocyanat och polyol som bildar en polyuretanisolering. In- och utsida är av varmgalvaniserad stålplåt. Tillverkningen sker vid huvudkontoret i Tråvad utanför Vara. Portens livslängd beräknas vara minst 25 år. Angiven livslängd gäller förutsatt att produkten används under de förhållanden den är avsedd för. Grövre skador i färgskiktet som även skadar underliggande galvaniseringsskikt bör repareras. I övrigt krävs endast underhåll enligt underhållsinstruktioner i industriportens användarmanual.

Innehållsdeklaration:

I tabellen nedan finns uppgifter om innehållet i Ecolid. Portarna måttanpassas efter kunds önskemål, varför storleken varierar.
Tabellen visar innehållet i det vanligaste utförandet – 4000 mm x 4000 mm, med en fönsterrad samt gångdörr:

Material Mängd
Stål 233,2 kg
Aluminium 65 kg
Gummi 19,9 kg
Plast 0,1 kg
Polyuretan 43 kg
Fönster 7,2 kg
Övrigt 0,2 kg
Totalt 368,6 kg

För närmare information om ingående komponenter kontakta tillverkaren.

Miljöprestandadeklaration:

Informationen om produktens miljöprestanda är uppdelad i en tillverkningdel och en användningsdel.

Tillverkning:

Resursanvändning:
– Elförbrukning ca 104 kWh/port.

Föroreningsutsläpp:
– Inga mätbara utsläpp förekommer.

Övrig information:
– Farligt avfall: Visst spill förekommer vid rengöring av polyol- och isocyanatmaskin. Detta omhändertas av Stena Recyling destruktion. Ett genomsnitt på ca 150 kg per år har uppstått, att jämföra med de 192 ton råvara som ingår i produktionen.
– Övrigt avfall: Restprodukter i form av utskärningar förekommer i produktionen. De klassas ej som farligt avfall utan kan deponeras utan restriktioner samt används till markisolering.

– Kemikalier som används i produktionen: Polyol, Isocyanat, smältlim.

Emballage:
– Paketering sker på ställ. Ställ består av sidogavlar i stål med träfot, träribbor som distanser samt plastskiva i underkant av portemballaget. Bandas med plastband samt träribbor upptill på portstället. Lösa tillbehör packas i inplastad papplåda.

Egenemissioner:
– Inga kända.

Återvinning:
Metallen kan materialåtervinnas. Trä- och gummirester kan energiåtervinnas. Spill av cellplast deponeras utan restriktioner (ej komposterbar). Limrester kan förbrännas/deponeras.

Garantivillkor – Ecolid och PriDrive

Garantitid
Denna garanti gäller i 7 år från dagen för då porten levererats av Prido AB. Garantin omfattar inte tvätthallsportar, se separat
garantidokument.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Ecolidportens samtliga delar, med undantag för angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti. Därefter ersätts defekt elektronikenhet med motsvarande ny enhet.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten inte sitter monterad i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö, t.ex. i luft med hög salthalt, i konstant kontakt med vatten
eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens, aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka portens delar.
2. Porten är försedd med en av vid tiden för beställning och tillverkning gällande standardkulörer. För portar lackerade i
specialkulör gäller 2 års garanti på själva lackskiktet vad gäller vidhäftning och kulörbeständighet.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som ett klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
4. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och
underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
5. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
6. Att de reservdelar som monteras är Pridos originalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen
för portens ursprungliga garantitid.
7. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden
8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
9. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit +70 grader.
10. Motordriven port har monterats i ett utrymme där inomhustemperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
11. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
12. Porten öppnats max 1 000 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
I händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag,
såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller
häva köpet.

Ladda ner ”Garantiblad för Ecolid och PriDrive.pdf”

————————————————————————

Garantivillkor – tvätthallsportar

Garantitid
Denna garanti gäller i 2 år från dagen för då porten levererats av Prido AB och omfattar endast portar placerade i
automattvätthallsmiljö.

Garantins omfattning
Garantin gäller för Ecolidportens samtliga delar, med undantag för angivna slitagedelar.
Garantin omfattar materialbrott, konstruktionsfel, produktionsfel, onormala kulörförändringar, genomrostning i ytskikt eller andra
korrosionsskador som kan komma att påverka portens funktion.
På elektronik lämnas 2 års full funktionsgaranti.
Garantin omfattar ej skador som uppkommer på portens slitagedelar. Slitagedelarna ska bytas enligt gällande underhållsinstruktioner,
med intervall som uppges i till porten bifogad användarmanual (”Manualen”). Specifika slitagedelar för aktuell port
framgår av Manualen.
Garantin omfattar ej skador orsakade av elektriska överspänningar, ex åska.
Garantin omfattar ej heller skador eller följdskador orsakade av installatören, brukaren eller tredje man.

Garantin gäller under förutsättning att:
1. Porten är en utåtgående Ecolid vikport med fabriksmonterat Stallpaket och Faac-motorer.
2. Porten är försedd med en av vid tiden för beställning och tillverkning gällande standardkulörer.
3. Porten har använts för sitt ändamål, att fungera som ett klimatskydd i ett passagesystem för gods och personal.
4. Porten ej utsatts för någon annan form av påverkan än den belastning som krävs för att manövrera en rätt installerad och
underhållen port och den belastning som uppkommer av vind.
5. De service-, rengörings- och underhållsåtgärder som föreskrivs i Manualen har utförts och dokumenterats i Manualens
underhållsprotokoll.
6. Att de reservdelar som monteras är Pridos originalutförande. Garantin på reservdelen i sig sträcker sig fram till slutdagen
för portens ursprungliga garantitid.
7. Porten sitter monterad norr om den 37:e breddgraden
8. Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar regelbundet har tvättats bort från portblad och beslag enligt gällande regler
i Manualens underhållsinstruktioner.
9. Manuell port inte monterats på sådan plats där temperaturen kontinuerligt överskridit +70 grader.
10. Maskindriven port har monterats i ett utrymme där inomhustemperaturen hålls mellan +40 och –10 grader Celsius.
11. Full betalning för porten och eventuellt montage erlagts till Prido AB.
12. Porten öppnats max 200 000 gånger.

Garantiåtagande och reklamation
händelse av fel skall skriftlig reklamation lämnas till Prido AB inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts,
dock senast före garantitidens utgång. Vid reklamation äger Prido AB rätt att låta opartisk person undersöka felet. Sedan Prido
AB mottagit reklamation enligt ovan skall Prido AB inom skälig tid och på egen bekostnad avhjälpa fel som omfattas av denna
garanti. Denna garanti begränsar på intet sätt köparens rättigheter och de påföljder som följer av tvingande lag,
såsom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, rätt att hålla inne betalningen, eller ersättning för att avhjälpa felet eller
häva köpet.

Ladda ner ”Garantiblad för tvätthallsportar.pdf”

Om oss

Vi är ett lokalt byggföretag baserat i Umeå. Vi är återförsäljare av portar från Prido, Krokom samt Wiśniowski. Vi installerar och monterar i Umeå med omnejd.

Företagsuppgifter och kontakt

Tel:
+46 702 55 01 11

E-post:
info@byggportservice.se
Org-nummer:
559251-7063
Adress:
Överboda 60 | 905 88 Umeå, Sverige

Producerad av CC Mediakonsult AB